Vær kritisk, når du skal vælge affugter – den som synes dyr i indkøb kan meget vel ende med at være den billigste, når der tages højde for effekt og kvalitet. Der er mange mærke, et af de bedste er canadiske Wood’s, der 100 % står inde for produktet og ofte yder 5 års garanti på kompressoren.
Affugtere til mobil og stationær brug i svømmebade, på byggepladser, på museer, i vandværker og mange andre steder, hvor der kan opstå problemer med høj luftfugtighed.

Dantherms affugterprogram omfatter både kondensaffugtere og adsorptionsaffugtere. Dantherm kondensaffugtere fungerer i henhold til kondenseringsprincippet.
En affugter en et instrument, der kan gå hen og blive ekstrem værdifuldt for dig, fordi den kan holde en eventuel luftfugtighed nede på et niveau, hvor mennesker og varer ikke sveder tran. Hvad enten det drejer sig om et hjem eller en virksomhed.

Kondenseringsprincippet i en affugter

Den fugtige luft bliver suget ind i affugteren via de indbyggede ventilatorer. Når luften passerer kølefladen (fordamperen), nedkøles luften til under dugpunktet, og dens indhold af vanddampe kondenseres til vand, som opsamles i en drypbakke. Herfra ledes vandet videre til afløb eller opsamles i en vandbeholder. Den afkølede luft passerer gennem en kondensator, hvor den genopvarmes, før den blæses retur til rummet, adskillige grader varmere end ved indsugningen.

Adsorptionsprincippet i affugtere

En adsorptionsaffugter er inddelt i to zoner. I tørrezonen passerer den fugtige luft gennem en silikagel-belagt rotor, der absorberer fugten fra luften, som returneres til rummet som tør luft. I regenereringszonen blæses varm luft gennem rotoren i modsat retning og den varme, fugtige luft føres ud af rummet gennem en slange.

Flere firmaer har mange års erfaring med termisk affugtning af procesluft – til konditionering og fastholdelse af bestemt temperatur og minimering af vandindhold i procesluft – til f.eks. tørreprocesser. Affugterne tager i deres design de vigtige sanitære hensyn, og anvendes derfor udbredt indenfor såvel fødevareindustrien som kemisk industri. De er enkle at rengøre effektivt, både mekanisk og med CIP rensning. Samme producenter har et stort produktprogram af termiske procesluft affugtere. De leveres valgfrit med forskellige typer kølemedier (isvand, glykol, brine) og varmemedium (damp, hedtolie, vand eller elektrisk). Procesluft affugtere leveres som komplette gastætte enheder i rustfrit stål, med udtrækbart dråbefang, drypbakke, kondensatbarriere, dræn, understøttende ben mv. Kølefladens størrelse og opbygning er beregnet og afstemt efter kondensatproduktionen og optimal afdræning. I dette forhold samt den præcise udformning af detaljer i affugteren er afgørende for at kunne affugte effektivt. Procesluft kan affugtes termisk ned til 6 g/kg tør luft. Fugtigheder under denne værdi, bør ske på med de noget mere bekostelige absorption-affugtere.