Lad det være sagt med det samme. 70 procent af alle byggeskader skyldes fugt. Derfor er efterisolering, og fortætning, så vigtig for at skabe en fugt- og vandafvisende isolering. Et materiale som stenuld, bedre kendt under mærket rockwool, er vandafvisende og optager kun vand, fugt, hvis det presses ind i materialet. Stenuld er, sammen med noget så enkelt som flamingo, noget af det bedste materiale til efterisolering. Stenuld er meget diffusionsåben, hvorved vanddampe kan passere isoleringslaget og samtidigt afkøles uden at kondensere inde i materialet. Herved bibeholdes produkternes gode isoleringsevner.

Om isolering

For at forstå isoleringens ABC skal du kende til de forskellige isoleringsterner:
Dampspærre
En 0,15 mm plastfolie eller alukraftpapir på den varme side af isoleringen, hindrer varm fugtig luft i at trænge ind i konstruktionen, hvor den ville afkøles og give råd og svamp i træværk p.g.a. kondens.
Drænende lag
Groft gruslag foran den udvendige isolering i jord, f.eks. ved kældre, sikrer at overfladevand og jordfugt ikke reducerer isoleringsevnen.
Fugtspærre
Asfaltpap anbragt mellem fundament og væg forhindrer fugt fra fundamentet i at nå væggen – eller 0,20 mm plastfolie anbragt på betonlag under gulvstrøer forhindrer fugt i at nå fugtfølsomme områder.
Lambda (l) -værdi
Lambda er navnet på et græsk bogstav, l. Lambdaværdien viser, hvor effektivt et produkt isolerer. Jo lavere værdi, desto bedre isolering. Isoleringsværdien angives ofte ved en lambdaklasse.
U-værdi
Konstruktionens isoleringsevne (tidligere betegnet som K-værdi). Desto lavere U-værdi desto bedre isoleringsevne har konstruktionen.
Kapillarbrydende lag
150 mm stenlag, der ligger under isolering og beton, og som hindrer fugt i at klatre op mod kælder- og stuegulv.
Kuldebro
En del af konstruktionen, som er dårligere isoleret end de øvrige dele. Træstolpen i en isoleret væg er en kuldebro, idet den isolerer ca. 3 gange dårligere end den stenuld, der findes ved siden af i samme tykkelse. Kuldebroer kan være manglende isolering eller huller i isoleringslaget, hvor isoleringen ikke er stødt sammen eller slutter helt tæt til begrænsningsfladerne. Kuldebroer kan give sorte striber på undersiden af loftsbeklædningen.

Efterisolering kan være forskellen på en del- eller helvis renovering af din bolig, fordi isoleringen netop beskytter mod fugt- og kuldeskader. Tal med en autoriseret om sagen og køb om nødvendigt ekspertise til de sværeste dele af efterisoleringen. Det kan ubestridt betale sig, fordi hele dit arbejde med efterisolering kan være spildt, hvis bare en lille detalje er forkert. Så er det både spild af tid og penge, så derfor er dit forarbejde hen mod efterisoleringen alfaomgea for resultatet og langtidsholdbarheden af den.