Isolering af en såkaldt skunk er en udfordrende og tidskrævede opgave. Skunke i ældre huse skal efterisoleres for at holde kulde og træk ude. Men det skal gøres korrekt, så der ikke opstår svampeskader. Skunken er det hulrum, der ofte ses i huse, hvor loftrummet er udnyttet. En skunk er lavet, ved at der er sat en lodret væg på ca. 50-100 cm op, som går fra tagspærets spids (sternen) og ned til gulvet. Det er bag ved denne skunkvæg og ud mod taget, at selve skunken er. Der er ofte små låger i skunkvæggen, som gør det muligt at komme ud i skunken og efterse tagkonstruktionen. Til tider bruges skunken til opbevaring men kan også være bygget til reol, så nogle ellers ubrugelige kvadratmeter udnyttes optimalt. Hvis der ikke er nogen skunkvæg, kan der i stedet skubbes reoler eller kasser ud i skunken, eller der kan sættes et forhæng op, som kan skjule de ting, der står i skunkrummet. I nogle tilfælde er loftet udført med skrå vægge helt ned og ud til taget. Det kaldes en skrå skunk.


I dag er de fleste skunke dog fyldt op med  isolering, da kravene til isolering er ændret væsentligt, siden de eksisterende huse med skunkrum blev bygget. Du skal være opmærksom på, at der er særlige krav til isolering af skunkvægge.

Tjek for gammel isolering i skunken

Når du skal efterisolere skunken på dit hus, er det vigtigt, at du først tjekker den ordentligt for eventuel gammel isolering. Desuden bør du undersøge, om der er isolering i bjælkelaget, dvs. i etageadskillelsen. Er der ikke isoleret i etageadskillelsen, bør du overveje at få blæst en form for isolering ind, da der ellers vil være træk fra ydervæggen. Tjek de skitser af forskellige typer tagkonstruktion for den bedste isoleringer af skunken. Den kolde skunk skal være godt ventileret. Både den vandrette skunk og den lodrette skunk skal efterisoleres. Den vandrette skunk er gulvet ude i skunkrummet. På den vandrette skunk skal der lægges minimum 200 mm isolering. I langt de fleste tilfælde er der dog kun plads til 125 mm isolering. Det hjælper selvfølgelig altid, bare der kommer lidt ekstra isolering, men 125 mm er langt under det optimale. Derfor kan det være nødvendigt at fjerne eventuelle gulvbrædder eller at fjerne tagbelægningen og forhøje selve tagkonstruktionen, så der bliver plads til 200 mm isolering.
Den lodrette skunk er skunkvæggen ind mod loftrummet. Det er i mange tilfælde relativt nemt at isolere denne, hvis der ellers er en lem i væggen, så det er muligt at komme ind og sætte isoleringsplader på indersiden af væggen. Alt efter hvor meget plads der er i skunken, vil 200 mm være en god og tilstrækkelig mængde isolering på den lodrette skunkvæg.

Isoler rigtigt, første gang

Når du efterisolerer en skunk, er det vigtigt, at det gøres helt rigtigt, da risikoen for svampeangreb ellers er stor. På grund af en meget kraftig stigning i antallet af svampeskader de senere år har forsikringsselskaberne strammet reglerne og dækker ikke skader, hvis efterisoleringen er udført forkert. Tidligere bestod skunken af en almindelig bræddevæg med puds på. I dag bliver skunken lavet af gipsplader, der sættes fast på et stål- eller træskelet med isolering imellem. På den måde er skunken isoleret allerede ved udførelsen.
Det er forholdsvis nemt at konstruere en skunkvæg. Hvis du vil bruge dit loftrum til beboelse, vil det i denne forbindelse være oplagt at lave skunke, da de er med til at forbedre rumoplevelsen. I stedet for et rum med skråvægge helt ud til spidsen af spæret, virker det mere harmonisk med en skunk en halv eller hel meter ud i rummet.
Inden du går i gang med at bygge skunken, er det en god idé at få fat i en gammel brugt plade og skære den til i den højde, du ønsker skunken. Så får du en fornemmelse af, hvordan rummet vil blive med en skunk.