Jagtrejser er populære

Det er blevet mere og mere populært at jage vildt i Danmark, og her tænkes ikke på kvinder, men på dyr i de danske skove. Og med den øgede velstand er der også flere og flere der tager på jagtrejse til udlandet. Derfor er der opstået en skov af danske rejsebureauer, der tilbyder jagtrejser. Mange af rejsearrangørerne har personlige erfaringer fra en række fremmede lande.
Og man kan tage på jagt i næsten alle verdens lande. Fra de svenske skove til den afrikanske savanne – til regnskoven i Sydamerika. Jagtrejsen kan give fantastisk oplevelser, men man skal naturligvis være opmærksom på etikken, når man er på jagtrejse i den Tredje Verden. Er det en krybskytte, der tilbyder dig at vise dig elefanterne? Man må huske, at man selv har et ansvar for at overholde de lokale love, og ofte er det da også lovligt at tage et gevir eller en pels med hjem som trofæ.
Den æstetiske og etiske oplevelse under jagtens udøvelse er vigtig for mange, og det vægtes ofte højt, at jagten foregår i vildtets eget miljø. På naturens præmisser. I vildmarken.

Jagtrejser til udlandet

I Danmark er der ikke længere meget natur, der ikke er kultiveret på den ene eller den anden måde. Men hvis man tager til fx Alaska, Zimbabwe, Sibirien eller Grønland – ser tingen helt anderledes ud.
Verden er opdaget. Men det betyder ikke, at alt vildt er koloniseret. Langt fra. Der er stadig rigtig mange steder i verden, hvor man kan finde (næsten) uberørt natur. Men det er vigtigt at gøre sit hjemmearbejde, hvis man går efter den ægte, uspolerede natur.
I langt højere grad end tidligere vælger mange at begynde deres indsamling af jagterfaring i udlandet. At priserne på jagt i Danmark stiger – i samme takt som prisen på jagt i udlandet falder – gør nemlig, at mange nye jægere prioriterer, hvad der giver det største udbytte. Og det er ofte jagtrejsen.
Samtidig er gennemsnitsalderen på nye jægere steget, og det lidt ældre segment har flere penge at gøre godt med, og de kan fint passes enkelte jagtrejser ind i programmet. Mens en hel sæsons jagt kan være en svær udfordring for familiefaderen, så er det nemmere at stryge af sted en forlænget weekend – eller endog en hel uge – efter aftale med fruen, som klarer hjemmefronten.

Husk din børnelærdom

Verden er blevet mindre og mulighederne større. Det skal udnyttes. Det er imidlertid vigtigt at huske følgende: Når man er dansk jæger, er man en del af den danske jagtkultur. Dette gælder særligt på jagtrejsen. Man har således en moralsk forpligtelse over for de danske jagttraditioner. Og man kan med andre ord ikke opføre sig som en idiot, men må tage hensyn til lokale love og almindelig dansk jægerskik.
Vi repræsenterer den danske jægerstand, når vi er på jagtrejse i udlandet. Derfor har vi også en forpligtigelse til at kende til vores egen jagtkultur, og især de særpræg, den har i et globalt perspektiv.
På verdensplan er jagten og jægerne en forholdsvis lille del af samfundet, og når man kommer rundt til andre verdensdele – oplever rutinerede jægere næsten altid en samhørighed via jagten. Det er et fællesskab, der bliver brugt til at udveksle erfaringer og viden omkring jagtens baggrund og udvikling. Og samtidig styrkes den fælles forståelse for jagthåndværket rundt om i verden. Alt sammen via jagtrejsen.
Derfor lægger mange erfarne danske jægere vægt på, at danske jægere på deres jagtrejser er i stand til at bidrage med viden om den danske jagtkultur – det er simpelthen en del af jagten. Og en spændende del.

Eksempel på jagtrejse

En tur til et andet kontinent med andre danske jægere kan foregå som følger: Man følges ad til lufthaven, hvorfra flyet afgår til fx Sydafrika. Målet er bushen. Man skal vænne sig til nyt land, nyt klima, nye arter – og måske en ny riffel, hvis ikke man har sin egen med på jagtrejsen. Dette er utvivlsomt en udfordring i sig selv.
Man skal så vælge jagtform og jagtland. Det kan man i Sydafrika gøre ud fra den behagelige viden, at man i Afrika er omgivet af professionel hjælp – i form af såvel de professionelle jægere, som de veluddannede trackere. Den intense jagt går i gang, og med hjælp fra de lokale udvikler man efterhånden kendskab til omgivelserne. Men i Afrika skal man passe på. For man kan hurtigt selv blive den jagede, hvis en løve føler sult og lugter dig. Men det er naturligvis en minimal risiko, så længe man er sammen med erfarne (!) lokale guider. De ved, hvordan man undgår at ende som løvemad. Men husk at sikre dig, at dine guider ved hvad de gør.
Man bliver gradvist bedre til sporarbejde i det fremmede, men man kan roligt regne med mange timer i sporet. Men det er det hele værd, når man pludselig står bag en zebra, man har nedlagt.
Når du står i den situation er der langt hjem til fasanerne på Sjælland. Og efter at du har fået hul på bylden er der en god chance for, at du også nedlægger andre eksotiske dyr.