Jagttegn Horsens, ud og nyd naturen

Horsens er omgivet af smukke områder, som er særdeles velegnet til jagt. Går du rundt med et ønske, om at kunne gå på jagt her? Så skal du huske at få dig et gyldigt jagttegn. I Danmark er det et krav, at man har erhvervet sig et jagttegn for at kunne gå på jagt på udvalgte stedet. Du vil altså få brug for et jagttegn Horsens, lige så vel som hvis du vil gå på jagt i resten af Danmark. Der er selvfølgelig opstillet en række helt klare regler, som gælder ved jagt i landet, og disse regler og restriktioner lærer du på et våben kursus. Det er også det kursus, som er med til at forberede dig på den jagtprøve, som du nødvendigvis er nødt til at bestå, hvis du vil have et gyldigt jagttegn. Med jagttegnet får du automatisk tilladelse til at jage i Danmark. Der skal altså en del forberedelse til, før du kan erhverve dig dit tegn.

Før du får dit jagttegn Horsens

Før du kan på op til jagt prøven, skal du, som nævnt, gennemføre et obligatorisk våben kursus, hvor du vil lære om forsigtighed og etik i forbindelse med jagt, skyde teknikker og almen våbenbetjening. Våben kurset er delt op i to dele, henholdsvis en teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del består undervisningen af regler om forsigtighed og jagt etik. I den praktiske undervisning vil du lære om betjening af våben samt bedømmelse af afstand. Det er færdigheder, som du får hårdt brug for under din jagtprøve, og selvfølgelig under dine efterfølgende jagter, så det er vigtigt, at du får styr på det, så tag jagttegn Horsens.

Selve jagtprøven består ligeledes af henholdsvis en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del består af en skriftligt prøve, hvor du skal besvare et antal spørgsmål på tid. Den praktiske prøve går ud på, at du skal demonstrere hvad du ved, om våbenbetjening, når du bevæger dig i terræn og under skydning. Du skal også demonstrere afstandsbedømmelse ved at skyde på vildtfigurer, som et opstillet i terrænet. Du vil her ikke blive bedømt på din evne til at ramme præcist, men kun på, om du kan bedømme, om afstanden er sikker at skyde på.

Efter jagtprøven

Hvis du består prøve og får udleveret dit tegn, er du parat til at gå på jagt med dit nye jagttegn Horsens. Du skal huske at medbringe det når du jager, og du skal desuden huske at forny det hvert tiende år som minimum. Bryder du de gældende regler for jagt i Danmark, kan du risikere at miste dit jagttegn. I tilfælde af dette, må du gå jagtprøven om igen for at erhverve dig et nyt tegn.