Lean er en proces, som går ud på at maksimere kundens værdi og minimere og undgå spild. Med effektiv lean implementering skabes der mere værdi med færre ressourcer.

Ved at trimme organisationen i virksomheden, kan der fokuseres med på at skabe maksimal værdi af hver enkelt kunde, og samtidig løbende øge den værdi, så det hele tiden bliver bedre og bedre. Det gælder simpelthen om at minimere al unødig spildtid og processer, så man der igennem får mest mulig værdi ud af medarbejdernes tid.

Man kigger på hele processen af værdistrømmen igennem virksomheden, så alle afdelinger yder maksimalt. Derved minimeres timeantallet, der bruges mindre lagerplads, mindre kapital investering, og mange andre ting. Alle de små ting, der optimeres giver tilsammen en meget bedre konkurrenceevne, bedre kundeservice, og i sidste ende et bedre resultat på bundlinjen.

Lean kursus

Der findes mange firmaer i Danmark, som tilbyder Lean services, men i det lange løb vil det typisk være mere rentabelt at tage et lean kursus, hvor en eller flere medarbejdere, får indsigt i hvordan man anvender Lean til at optimere virksomhedens processer. Så kan der i højere grad fokuseres på løbende at optimere processerne over mange år, og altid være mest mulig effektiv i kundebehandling, produktion osv.

Lean Produktion og Lean Service

Mange tror at lean kun bruges i produktionsleddet i virksomheden, men lean kan bruges til alle typer virksomheder og processer. Det er en ny måde at tænke og handle på for hele virksomhedens led og grupper.

Virksomheder i stort set alle sektorer og brancher, herunder sundhedspleje og regeringer, bruger Lean, som en måde at tænke og agere på. Der er dog mange der ikke bruger selve ordet lean, men kalder det noget andet, som feks Danaher Business System. Men det er i virkeligehden fuldstændig ligegyldigt, da selve ideen bag Lean er en langsigtet måde at optimere virksomhedens processer på, og hele tiden minimere spild og andet som ikke skaber værdi.

Lean transformation

Ordet transformation eller lean transformation bruges som regel til at beskrive, hvordan en virksomhed skifter fra gammel tankegang at tænke Lean og optimering. Det kræver en omfattende forandring, at ændre tankegangen i en hel virksomhed. Det tager lang tid og kræver udholdenhed, men vil i sidste ende give fantastiske resultater.