Overvejer du at skifte til oliefyr?

Et nyt oliefyr kan spare dig for mange penge på sigt, fordi det udnytter energien langt mere effektivt. Hvis du har et gammelt anlæg pt., er et skift i reglen en god investering. Det vil spare på varmeregningen, og det vil være til gavn for miljøet, siden energiforbruget hurtigt går ned.

Hvor meget kan man spare? Det afhænger naturligvis af forbruget, men tusindvis af kroner årligt er ikke urealistisk.
Hermed tre gode grunde til at skifte til en energieffektiv kedel:

 • Gamle oliekedler udnytter typisk kun 70-75 % af energien. De mest effektive kedler er derimod tæt på 100 %.
 • Det nye oliefyr giver bedre driftssikkerhed, og risikoen for, at en moderne, energieffektiv oliekedel pludselig bryder sammen, er meget lille. Men det kan sagtens ske med et gammelt anlæg, hvorefter man står uden varme.
 • Du får mere plads og i dit fyrrum, fordi en ny oliekedel fylder langt mindre.

Oliekedlen er den dyreste del af oliefyret og det er den del, der er vigtigst for energieffektiviteten. Men hvis du kun skifter denne, opnår du ikke en væsentlig forbedret energieffektivitet. Se nedenfor. Og søg rådgivning hos anerkendte selskaber eller eksperter, hvis du overvejer at skifte dit oliefyr.

Skift hele oliefyret på én gang!

Et oliefyr består af en oliebrænder og en oliekedel. I oliebrænderen blandes olien med luft- og antændes. Det kaldes at olen ”forstøves”. Oliekedlen er det sted, hvor olien rent faktisk brænder. Flammer og røggas afgiver den varme, der er overføres til centralvarmevandet. Sidstnævnte cirkulerer så gennem kedlen og ud i husets radiatorer. Den varme røg ledes siden bort gennem skorstenen.
Det er vigtigt, at brænder, kedel og skorsten passer sammen. Hvis ikke det er tilfældet, er det umuligt at opnå en høj energieffekt. Derfor nytter det ikke noget at udskifte delementerne alene. En ny energieffektiv oliekeddel vil f.eks. ikke fungere optimalt, hvis den skal arbejde sammen meden gammel brænder.

Oliefyret på finansloven

Staten vil som bekendt gerne have os til at spare på energien. Det er godt – for både miljøet og for nationaløkonomien. Derfor er oliefyret kommet på finansloven for 2010, med henblik på at spare CO2 udledning.
Der er afsat 400 mio. kr. til erstatning af ineffektive oliefyr i private boliger. Regeringen vil skal incitament til investeringer i nye og mere energieffektive opvarmningssystemer.

Hvordan kommer støtten så? Svaret er lidt kompliceret.

Bor man inden for et fjernvarmeområde, yder ordningen kun tilskud til installation af fjernvarme. Og bor man uden for et fjernvarmeområde, findes tre muligheder for tilskud:

 • Tilskud til effektive luft-til-vand varmepumper
 • Tilskud til effektive væske-til-vand varmepumper (jordvarmeanlæg)
 • Tilskud til solvarmeanlæg.

Skrotningsordningen yder tilskud af forskellig art til køb og installation af såkaldte tilskudsberettigede opvarmningssystemer, hvis du vil tage skridtet og skrotte dit oliefyr.
Ordningen omfatter alle typer private helårsboliger. Både ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger og sommerhuse, såfremt sidstnævnte har dokumenteret helårsstatus.
NB. Tilskuddet kan kun søges af boligens ejer.

Krav til tilskud – og andre priser

Hvis du vil have del i statens tilskud, er der nogle tekniske krav du skal opfylde. Oliefyret skal erstattes af enten en varmepumpe (jordvarme eller luft-til-vand), solvarme i kombination med for eksempel et nyt olie-/naturgas-/træpillefyr – eller boligen skal tilsluttes fjernvarme.

Hvis dit hus ligger i et område, der er udlagt til fjernvarme, yder ordningen alene tilskud til fjernvarme. Størrelse på det statslige tilskud, du kan få, vil altså afhænge af det opvarmningssystem, der installeres til erstatning for oliefyret.

Tilskudsmidlerne er begrænsede, og de bliver uddelt efter først-til-mølle princippet. Ansøgningerne bliver simpelthen behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget – og kun så længe der er midler tilbage. Tilskuddet ligger typisk på omkring 5-15.000 kr. pr. bolig, afhængig af de nærmere tekniske omstændigheder.
Priser på oliefyr ligger på alt fra omkring 10.000 kr. og opefter, igen afhængig af de tekniske detaljer.

Vedligeholdelse

De er vigtigt at vedligeholde et oliefyr, og til det formål er det smart at hente hjælp fra en ekspert. Et normalt fungerende oliefyr bør have et eftersyn én gang om året. Hvis dit oliefyr pludselig svigter, kan du dog selv tjekke nogle småting:

 1. Tjek om der er strøm på oliefyret.
 2. Se efter, om der er olie nok på tanken. Og husk, at de sidste 5-10 cm ikke kan suges op fra tanken.
 3. Luft pumpen og forsøg at tænde for fyret på ny.
 4. Undersøg kedeltermostaten. Hvis den viser over 80 grader, kan overkogssikringen have stoppet oliefyret. Indstil dernæst til 60-70 grader – og forsøg igen.
 5. Tjek, om anlægget har vand nok. Manometeret viser, om det er tilfældet, og giver også oplysninger om vandtryk og kedeltemperatur. Man kan sagtens selv fylde vand på tanken, inden man forsøger at starte anlægget igen.

Hvis ovenstående simple råd ikke virker, er det tid til at ringe efter en ekspert – Held og lykke