Hvad er et pillefyr?

Et pillefyr fungerer ved, at man fyrer med træpiller. Disse er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld – som man smider i fyret i stedet for olie, gas eller brænde. Det er en løsning, som kan hjælpe dig til at spare mange penge i besparelser på den løbende varmeregning.

Pillefyret afgiver varme til en varmvandbeholder, som dernæst opvarmer huset på samme vis som et almindeligt oliefyr. Og det er effektivt nok til at opvarme selv store private boliger. Det er imidlertid et pladskrævende fyr, og et fyrrum på knap 10 m2 er påkrævet, fordi man skal have et lager af træpiller liggende til løbende at fodre fyret. Selve fyret fylder dog kun 3-4 m2.

I øvrigt kan man også få pille-brændeovne, så man kan nyde synet af flammerne på linie med en almindelig brændeovn og den eneste reelle forskel er, at man ikke fylder almindeligt brænde i, men træpiller. Man kan i øvrigt også købe et såkaldt stokerfyr, som fyrer med både træpiller og brænde.

Fordele og ulemper

Den store fordel ved at skifte til et pillefyr er uden sammenligning de løbende udgifter, der som nævnt bliver reduceret dramatisk. Du kan således spare helt op til 50 procent på din varmeregning med et pillefyr.

Det er unægtelig en forskel, som er til at tage og føle på, men det kommer naturligvis an på, hvad du sammenligner med. Mange moderne olie- og gasfyr er også blevet væsentlig mere effektive.
Men gevinsten er væsentlig højere via en investering i et pillefyr, i forhold til en investering i andre alternative energiformer, såsom jordvarme eller solvarme. En investering i et pillefyr er således i langt de fleste tilfælde dén investering, som giver dig den største besparelse. Et pillefyrings-anlæg er i mange tilfælde betalt på under 2 år.

Et pillefyr er desuden en løsning, der er såkaldt miljø-neutral. Forbrænding af træpiller forurener ikke atmosfæren og bidrager ikke til drivhuseffekten, fordi træpiller er CO2-neutrale. Fyret forbrænder træpillerne næsten fuldstændigt og også de gasser, der udvikler sig under forbrændingen, bliver brændt af. Med udviklingen af de nye fuldautomatiske pillefyr nærmer fyret sig desuden den komfort, som man får ved de velkendte olie- og gasfyr.

Der er dog også ulemper ved pillefyret. For det første vil mange mennesker være generede af, at det er et nyt system, som de ikke kender, og som de først skal til at sætte sig ind i. Desuden skal man jo betale for installation af pillefyret. Så med mindre man alligevel skal til at skifte, er det en væsentlig ulempe sammenholdt med tidsforbruget. Man skal desuden have et lager af træpiller på sin grund, og de fylder godt op. Derudover skal man løbende tømme et pillefyr for aske, og man kan i øvrigt høre pillerne, når de lander i fyret.

Få tilskud til nyt opvarmningssystem

Staten vil gerne have os til at spare på energien til gavn for miljøet – og til gavn for nationaløkonomien, naturligvis. Mere konkret er der afsat 400 mio. kr. til erstatning af ineffektive oliefyr i private boliger. Og et pillefyr kombineret med solvarme er en af de opvarmningsformer, som får støtte. Bemærk dog, at det udelukkende er selve solvarmeanlægget der ydes støtte til.

Ordningen yder tilskud af forskellig art til køb og installation af såkaldte tilskudsberettigede opvarmningssystemer, hvis du altså har et oliefyr og vil tage skridtet og skrotte dét. Ordningen omfatter alle typer private helårsboliger. Både ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger og sommerhuse, såfremt sidstnævnte har dokumenteret helårsstatus. Tilskuddet kan imidlertid kun søges af boligens ejer. Her følger en kort forklaring af statsstøttens karakter:
Oliefyret skal erstattes af enten en varmepumpe (jordvarme eller luft-til-vand), solvarme i kombination med for eksempel et nyt olie-/naturgas-/træpillefyr – eller boligen skal tilsluttes fjernvarme.

Hvis man har hus i et område, der er udlagt til fjernvarme, yder ordningen dog alene tilskud til fjernvarme. Tilskudsmidlerne er imidlertid begrænsede, og de bliver uddelt efter først-til-mølle princippet.

Læs evt mere på www.skrotditoliefyr.dk

Billige træpiller

Omkostningerne ved køb af pillefyr varierer meget, men man kan regne med en pris på et sted mellem 20-50.000 kr. – for et nyt pillefyr.
Når man først har anskaffet sig sit nye fyr kommer gevinsten dog hurtigt. Det skyldes, at træpillerne er væsentlig billigere end f.eks. olie, og investeringen kan derfor ofte tjenes hjem i løbet af blot 2-4 år.
Man skal dertil lægge de løbende udgifter til træpiller, og en gennemsnitsfamilie bruger flere tons om året. Indkøb og opbevaring af disse er formentlig de mest besværlige ved denne slags opvarmning. Der er imidlertid yderligere penge at spare, hvis du har mulighed for at købe et stort parti træpiller ind. Hvis du vel at mærke har mulighed for at opbevare dem!