Solvarmeanlæg til huset?

Lad os slå én ting helt fast med det samme: Den tid er forbi, da solvarme var et eksperiment. Fremtiden er nu, og solvarmeanlæg varmer mange danske huse op og især varmer solen vandet op. I de kommende årtier tyder alt på, at solvarme vil udgøre en endnu større del af verdens energiforbrug, når teknologien træder et skridt længer frem, så vi bliver i stand til at udnytte solens varme i endnu højere grad. Men det er allerede i dag en teknik, man kan være helt tryg ved.

Solfangeranlæg er altså ikke længere et nyt fænomen. De har været på markedet i Danmark i mere end 30 år, og solfangerne bliver stadig mere effektive og udbredte. I dag sidder de på omkring 40.000 enfamilieshuse i kongeriget. Det gør de, fordi de er driftsikre. Og i dag er det som bekendt – og med god grund – tiltalende for de fleste, at man kan spare penge og samtidig bidrage til at få nedbragt de klimaskadelige CO2-udslip.

Hvad kan et solvarmeanlæg?

  • Følgende kan et solvarmeanlæg med fordel bruges til:
  • Solen kan give varmt vand i hanen og opvarme huset.
  • Solen kan sænke din regning til varmt vand med op til 70 procent og varmeregningen kan reduceres med op til 30 procent.
  • Solvarmeanlægget kan kombineres med et fyr, f.eks. et klimavenligt pillefyr, der varmer med træpiller (dvs. en træform af sammenpresset savsmuld, som er CO2 neutral ved afbrænding).
  • Et solvarmeanlæg kan ofte give afkast på investeringen efter ganske få år.

Det lyder måske voldsomt, at man kan spare 70 procent på regningen til varmt vand, men forestil dig, at du har (næsten) gratis brugsvand fra marts til september. Det er faktisk tilfældet ved solvarmeanlægget, naturligvis fordi solen står højt i disse måneder, mens de lange nordiske vinteraftener omvendt vil gå direkte udover din varmeregning, der for ejere af solvarmeanlæg er væsentlig højere i vintermånederne.

Men kan man nu også være helt tryg ved, at sådan et hippieanlæg virker? Måske vil de færreste formulere spørgsmålet på den måde, men ja, skidtet virker helt fint. Og der kommer de forventede mængder varmt vand ud i haner og radiatorer. Solvarme er en nem, gennemprøvet og velfungerende teknik. Et moderne kvalitetsanlæg kræver desuden kun lidt vedligeholdelse – og leverer en veldokumenteret energimængde. Særligt i form af varmt vand.

Ulemper ved solvarme

Et solvarmeanlæg koster penge. Og hvis man i forvejen har et velfungerende fyr, så…. men vent evt. til du alligevel skal skifte dit fyr. Eller regn lidt på det, og se om ikke det er en investering, der kan betale sig. Solvarmeanlægget kan erstatte elektricitet, olie, gas eller anden form for opvarmning. Afhængig af den type energi, som solen skal erstatte, ligger tilbagebetalingstiden på investeringen typisk mellem 6 og 17 år.

I mange tilfælde er det svært at integrere solfangeren i eksisterende bygninger, stilistisk set. Der er simpelthen mange huse, på hvilke en solfanger ser tosset ud, om end dette jo også er en smagssag. Men det ser måske nok lidt spøjst ud. Man kan dog også placere solfangerne fritstående – eller på andre af ens bygninger. Men den fylder godt op. Og det er altså ikke altid lige kønt.

Hvor skal jeg placere mit solfangeranlæg?

Orientering og hældning er vigtige faktorer, når man skal bestemme sig for, hvor man vil have sit solfangeranlæg. Med en orientering mellem sydøst og sydvest – og en hældning på mellem 30 og 60 grader – reduceres ydelsen ikke mere end 5-10 procent i forhold til en optimal orientering mod syd – med en hældning på 45-60 grader.
Den typiske løsning er at placere selve solfangerne på husets tag. Dér er hældningen typisk god, der er plads – og masser af sol. En anden løsning er at montere solfangeren på en carport – eller på en garage eller lignende. I så fald kan man placere solfangeren lodret på facaden eller direkte på jorden. Men man får det bedste udbytte af panelerne, hvis de vender direkte mod syd med en hældning på mellem 30 og 60 grader. Hvis de placeres mod øst og vest, reduceres ydelsen med omkring 20 procent.
Et solvarmeanlæg består af paneler. Enten et enkelt – eller flere – paneler. Og som beskrevet er der muligheder for at skjule solfangerne lidt, men ikke helt. Med mindre man har rigtig meget plads. Solfangeren kan nemlig placeres overalt.

Solcelleanlæg

En anden mulighed er at investere i et solcelleanlæg, som producerer strøm. Uanset om du bruger el til opvarmning eller ej, er dette også en rigtig klog investering.

Se mere om solcelleanlæg her

Pris på solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg koster fra omkring 10.000 kr. og opefter, alt afhængig af størrelsen på de bygninger, der skal serviceres – og i hvilket omfang de skal serviceres. Det er desuden værd at bemærke, at solfangeranlægget kan fungere sammen med et eksisterende anlæg.